Wij stellen het zeer op prijs als u de klacht aan ons kenbaar maakt. Neem bij het hebben van een klacht contact op met uw huisarts, met de praktijkassistente en/of met uw praktijkondersteuner en bespreek in alle openheid uw klacht.

Lees meer