Praktijkinformatie

 • De praktijkassistente is de hele dag bereikbaar. Gelieve voor een afspraak te bellen tussen 8 – 11 uur.
 • Tussen 11 – 12 uur (werkoverleg) en tussen 13 – 14 uur (lunchpauze) zijn we alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
w

Spreekuur

Spreekuurtijden zijn dagelijks van 08.10 – 10.30 uur en van 14.00 – 16.15 uur.

Afspraak

w

eConsult

l

Herhaalrecept

Inschrijven

Afspraak maken

Alle spreekuren zijn op afspraak, ook de afspraken met de assistentes en praktijkondersteuners.

Wanneer u een afspraak wilt maken, stelt de assistente u, als onderdeel van de triage, enkele vragen om in te schatten hoe dringend de afspraak is en om het spreekuur goed te plannen. Bij veel voorkomende klachten kan de assistent u een behandeladvies geven. Zij is hiertoe opgeleid.

Per afspraak wordt er 15 minuten voor u gereserveerd. Indien u meer tijd nodig of 2 klachten heeft dan kunt u een dubbel consult aanvragen. Wij werken met 4 huisartsen, u kunt bij allemaal terecht. Wij verzoeken u zoveel mogelijk met dezelfde klachten bij dezelfde huisarts af te spreken.

Onze assistentes hebben een eigen spreekuur op wisselende tijden. Kijk onder kopje “Praktijkassistenten” waar u voor bij hen terecht kunt.

U kunt ook online een afspraak inplannen bij uw huisarts of assistente. Dit kan via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.

Spreekuur & afspraken

Wij hebben de volgende spreekuren

 • Huisartsenspreekuur (dag en avond)
 • Assistentenspreekuur
 • Diabetesspreekuur (voor patiënten met suikerziekte)
 • Hypertensiespreekuur (voor patiënten met een hoge bloeddruk)
 • Preventie (voor patiënten met een mogelijk verhoogd risico op Hart en vaatziekte)
 • Astma/COPD spreekuur
 • Spreekuur POH-GGZ (voor patienten met psychische klachten)

Voorbereiden afspraak

Leest u de volgende vragen door, deze kunnen u helpen bij het voorbereiden van het gesprek:

 • Wat is de klacht waarvoor u de huisarts bezoekt?
 • Wanneer is uw klacht begonnen?
 • Wat verergert of vermindert uw klacht?
 • Heeft u zelf een vermoeden wat de klacht veroorzaakt?
 • Heeft u zelf al iets aan de klacht gedaan?
 • Heeft u al eerder medicijnen voor de klacht gebruikt?
 • Welke medicijnen gebruikt u voor de klacht of eventueel voor andere klachten?

Telefonisch consult

U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen. Onze assistenten zullen u ten alle tijden te woord staan en uw advies geven, uitgezonderd tijdens de lunchpauze: van 13.00 – 13.30 uur. Indien u ons voor 10.30 uur belt kunnen wij indien nodig overleggen met de huisarts. Wij bellen u dan tussen 12.00 – 14.00uur terug met het antwoord.

Het is ook mogelijk om tijdens de reguliere spreekuurtijden een telefonisch consult met uw huisarts in te laten plannen.

Zorg wel dat u doorgeeft aan de assistente op welk nummer u gebeld wilt worden.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. U kunt hiervoor tussen 8.00 en 10.00 uur bellen om een afspraak maken.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen

Afspraken die u zelf inplant

Via MijnGezondheid.net mogen nooit een spoedeisend karakter hebben! Twijfelt u of uw afspraak spoed heeft of dat uw afspraak kan wachten? Bel met de doktersassistente zodat zij aanvullende vragen kan stellen. Bij levensbedreigende spoed belt u 112 of de spoedlijn (0348-412403 optie 1).

Tijdig afzeggen

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd wordt in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar zal dit niet vergoeden.

Urine

Als u uw urine na wilt laten kijken (bv omdat u denkt dat u een urineweginfectie heeft) graag voor 10.30 uur inleveren. U kunt een potje met uw urine (liefst niet ouder dan 2 uur en anders bewaard in de koelkast) voorzien van opvangdatum/tijd en uw naam en geboortedatum in het speciaal hiervoor bedoelde urineluikje (direct boven aan de trap/uit de lift aan uw rechterhand in de muur) zetten. Meld vervolgens a.u.b. wel bij de assistente dat u urine in het luikje heeft gezet, de assistente zal u vervolgens vragen een vragenlijst in te vullen. De assistente belt u terug met de uitslag en zo nodig de behandeling.

Ons team

Karen Damen

Huisarts
ma, di, wo

Daniel Bosman

Huisarts
wo, do, vr

Eliene Mackintosh

Waarnemend huisarts
di, vr

Carole Schreuder

POH-S
di, vr

Aaffiena van der Ven

POH-S
ma, di, wo

Thea Threels

POH-GGZ

Marike Coljé

Praktijkassistente

Heidi van Vredendaal

Praktijkassistente

Ingeborg Vrijman

Praktijkassistente

Carola Edixhoven - Steur

Praktijkmanager

Zo vindt u ons

Email

info@huisartsenpraktijklinschoten.nl

Telefoon

+31 348 412 403

Openingstijden

Ma - Vr | 8.00 - 17.00

Adres

Laan van Overvliet 9
3461 HE, Linschoten